Dự Án
Trang chủ / Dự Án / Vẽ Tranh Tường Tại Hóc Môn

Vẽ Tranh Tường Tại Hóc Môn

Tên dự án: Vẽ tranh tường 3D tại quán mỳ cay SaSin Hóc Môn

Số lượng: 1 bức

Thời gian thi công: 2 ngày

Loại tranh: 3D

Chất liệu Sơn Arylic (Sơn chuyên dụng cho vẽ tranh tường)

vẽ tranh tường tại hóc môn

vẽ tranh tường tại hóc môn 1

vẽ tranh tường tại hóc môn 2