Dự Án
Trang chủ / Dự Án / Vẽ Tranh Tường Tại Quận Gò Vấp

Vẽ Tranh Tường Tại Quận Gò Vấp

Tên dự án: Vẽ tranh tường nhà hàng tại 109 đường Cây Trâm, Quân Gò Vấp

Số lượng: 3 bức

Thời gian thi công: 2 ngày

Loại tranh: Thiên nhiên, đại dương

Chất liệu: Sơn Arylic (Sơn chuyên dụng cho vẽ tranh tường)

vẽ tranh tường tại quận go vấp

vẽ tranh tường tại quận go vấp 2

vẽ tranh tường tại quận go vấp 3

vẽ tranh tường tại quận go vấp 4

vẽ tranh tường tại quận go vấp 6