Dự Án
Trang chủ / Dự Án / Vẽ Tranh Tường Tại Quận 4

Vẽ Tranh Tường Tại Quận 4

Tên dự án: Vẽ tranh tường tại 64 Nguyễn Trường Tộ - Quân 4

Số lượng: 3 bức

Thời gian thực hiện: 2.5 ngày

Loại tranh: Tranh hoài cổ + Phong cảnh

Chất liệu: Sơn Arylic (Sơn chuyên dụng cho vẽ tranh tường)

Vẽ tranh tường tại quận 4

Vẽ tranh tường tại quận 4 1

Vẽ tranh tường tại quận 4 2

Vẽ tranh tường tại quận 4 3